dimarts, de novembre 09, 2010

Sobre el IBI i el respecte

La setmana passada vam celebrar ple a l’Ajuntament de Molins de Rei. Diversos temes teníem sobre la taula; voldria destacar un parell: les ordenances fiscals i la moció sobre la zona blava del barri de la Granja que vam presentar el Grup Municipal Socialista.

Ja fa setmanes que parlem de la situació generada a l'Ajuntament de Molins de Rei a partir del juliol passat i com a conseqüència dels informes d'intervenció emesos amb motiu de la liquidació de l'exercici 2.009.

De fet, després de setmanes en que hem reclamat la màxima transparència al Govern Municipal, el dimarts passat vam decidir fer públics aquests informes, per tal de facilitar la màxima informació. (els podeu consultar en l'entrada anterior).

I en aquestes que arriba el debat d’ordenances: un debat plantejat sense tenir el compte general del 2.009 aprovat, sense cap informació de com van els comptes d’enguany i sense clarificar els dubtes existents. I què decideix el Govern Municipal ??? Un increment del rebut del IBI, que segons ells és de l’ordre del 2’5 %.

Més enllà de les xifres, la nostra pregunta és: Algú es pensa que es poden prendre decisions econòmiques amb la informació que tenim actualment ??? És seriós mantenir un debat quan no hi ha informació sobre la situació actual ???

Al meu parer, o bé el Govern té més informació (que no cedeix a l’oposició) i per tant actua amb ocultismes i opacitat, o bé no té informació i pren les decisions aleatòriament. Una de les dues.

Independent del increment que no acceptem (i que no s’ha de menys tenir quan portem més del 25 % en quatre anys), nosaltres proposàvem un major fraccionament del rebut per facilitar el pagament a les famílies de Molins de Rei. Quina resposta vam tenir ??? CAP; en més de 6 ocasions vam demanar resposta i en cap el Govern es va dignar a respondre, actuant amb una manca de respecte molt important.

Espero que aquest mateix Govern tingui més respecte per la decisió que, posteriorment, el Ple va prendre (tot i el vot en contra d’IiE i ERC) i que és estudiar alternatives que facilitin la rotació de l’estacionament al barri de la Granja i així permetrà treure una zona blava instal·lada amb preses i sense el consens necessari. Desitjo que le fet que la moció la presentés el PSC, no sigui motiu per no acceptar el que va decidir el Ple Municipal.