dimarts, d’octubre 07, 2008

El Grup Municipal Socialista demana claretat i debat públic a l'equip de Govern Municipal

Avui, des del Grup Municipal Socialista hem realitzat una roda de premsa on demanem a l'equip de govern del Consistori molinenc que doni compte al Ple de l'Ajuntament, de l'estat d'execució del pressupost de l'any en curs. L'estat d’execució del pressupost és un document que reflexa l'estat real, la situació veritable a nivell econòmic i financer, en el que es troba el Consistori i es tracta d'una informació que el Consistori està obligat, legalment, a portar a Ple. Informació que ha de reflexar la transparència, participació i voluntat de trobar espais comuns entre totes les forces polítiques, sobretot en l’actual conjuntura en la que ens trobem immersos.

Una situació actual on des del Grup Municipal Socialista volem conèixer de primera mà, en quines condicions es troben les arques de la nostra vila. I és per aquest motiu que el Grup Municipal Socialista al llarg dels mesos de maig, juny i juliol va demanar de forma constant l’estat d’execució de l’actual pressupost municipal. Finalment i davant la manca de resposta per part de l’equip de govern, el passat dia 17 de setembre, varem demanar per escrit la informació requerida insistentment, en les diverses reunions informatives i en plens municipals anteriors.

El passat 23 de setembre, varem rebre la informació requerida, però no dins l'àmbit que estipula el marc legal. Es va donar compte en la reunió informativa d’economia i serveis generals de setembre, que precedia al Ple, i se’ns va notificar, des de l’equip de govern, que no es tenia la intenció de donar compte en el Ple Municipal.

Seguidament, el passat 25 de setembre el govern municipal va emetre una nota de premsa amb el titular: “L’Ajuntament vol assegurar el tancament econòmic de l’exercici sense dèficit”, sense donar cap tipus d’informació de com pensen portar-ho a terme.

Davant d’aquestes circumstàncies, davant la inconcreció i la manca de rigor de la informació rebuda (l’estat d’execució del pressupost), davant el compromís del regidor de finances, Sr. Enric Franc, que en el ple del mes juny va afirmar: “Quan haguem de pendre decisions, no pateixi que ho sabran, ho coneixeran i els hi explicarem” i davant l’obligació legal, de l’Equip de Govern, de donar compte en el Ple Municipal. Des del Grup Municipal Socialista hem exigit, en roda de premsa, que el Govern Municipal doni compte en el proper Ple Municipal de l’estat d’execució, donant les explicacions pertinents sobre l’estat de l’economia municipal, i també que el govern municipal expliqui amb transparència i rigor les mesures que hagi pres per tal d’intentar “assegurar el tancament econòmic de l’exercici sense dèficit”, tal com va enunciar en nota de premsa del passat 25 de setembre.